Free Shipping on orders over US$39.99 0969314856
Đã hết hạn

Tặng mã giảm giá cho Khách hàng có booking đặt từ Việt Nam

KLOOK
Điểm Deal0
Điểm Deal0

Tặng mã giảm giá cho Khách hàng có booking đặt từ Việt Nam tại klookvn từ ngày 28/05/19 đến 31/12/19

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mới
– Nội dung: code ATFIRSTT3
+ Giảm 2.5 USD
+ Booking được áp dụng có giá trị tối thiểu 30 USD
2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng cũ (Mã chỉ dùng được một tháng một lần)
Nội dung: code ATKLKT3
+ Giảm 5.5 USD
+ Booking được áp dụng có giá trị tối thiểu 80 USD
– Quốc gia áp dụng:
Booking được đặt từ Việt Nam đi tất cả các nước khác ngoại trừ HKDL, Osaka DL, JR Pass, USJ, Universal Studio Singapore và một số hoạt động khác liên quan sẽ được hiện chi tiết khi khách hàng nhập mã

Bình Luận

Phản hồi của bạn

Đăng Ký Tài Khoản Mới
Reset Mật khẩu
So sánh các mặt hàng
  • Toàn bộ (0)
So sánh